Wij zijn gespecialiseerd in de werkzaamheden die u verlangt van een loodgieter. Riolering, waterleidingen en gasleidingen aanleggen en onderhouden vergt namelijk vakmanschap. Wij realiseren voor u:

Watervoorziening
U wenst in uw pand op aangewezen plekken toevoer van schoon (drink)water. Wij bieden het vakmanschap van onze loodgieters voor de aanleg en onderhoud van waterleidingen met speciale aandacht voor gevaar van bacteriën.

Riool en hemelafvoer
Wij realiseren de installatie en het onderhoud van afvoer van vuil en hemelwater, om ongewenste geuren, verstoppingen en storingen in uw bedrijf of woning te voorkomen.

Sanitair
Uw badkamer en toilet voorziet u graag van installaties als een wastafel, toiletcombinatie en radiator om uw hygiëne te verzorgen. Wij realiseren voor u de complete aanpak van uw sanitaire project geheel volgens het design dat u zelf voor ogen heeft.

Zink- en loodwerk
De benaming van het vak verklapt het al, loodgieterswerkzaamheden maken gebruik van lood, zink en koper. Werken met deze materialen maken het vak een specialisme. Onze loodgieters zijn specialisten in het werken met deze materialen en installeren voor u goten, afvoer en alle andere toepassingen tijdens loodgieterswerkzaamheden.

Brandbestrijding en blusmiddelen
Om in geval van brand schade aan uw pand of van persoonlijke aard te bestrijden zijn middelen als brandslanghaspels, branddekens en brandblussers erg belangrijk. De installatie van rookmelders helpen u bij de preventie van schade. Wij realiseren voor u het complete aanbod van preventie- en bestrijdingsmiddelen tegen brand.

Klik voor meer informatie over de loodgieterswerkzaamheden in de rechterkolom van deze pagina op de verschillende installaties die we voor u kunnen realiseren.