Certificeringen:

  • STEK (NL), toont aan dat emissiepreventie volledig is geĆÆntegreerd in onze duurzame bedrijfsvoering. Hiermee tonen we aan dat we geen genoegen nemen met de minimale (wettelijke) eisen, maar een hogere norm in onze bedrijfsvoering hanteren.
  • F-Gas (EU), is een verordening die aan geeft hoe, door wie en hoe vaak onderhoud en reparaties uitgevoerd moeten worden aan koeltechnische installaties.

Elektrotechnische keurmerken:

  • NEN 1010, is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat.
  • NEN 3140, de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur.